Buhay SG

Paalam, Father Angel

Father Angel Luciano has served as the “Father of the Filipino Community” for the last 17 years in Singapore.

Fr. ANGEL LUCIANO, cicm, has passed on to God’s eternal home (age 74). He is a founding student of MST batch 1973, former Provincial Superior of CICM-RP Privince and former missionary to Zambia and Singapore. The MST Community extends their sympathies and prayers to the famiy of Fr. Angel and to the CICM.

Source: Mst Cicm

Source: OFW Star Singapore

Read More:
GOODBYE, FATHER ANGEL, WE ARE SAD TO SEE YOU GO… by OFW Star Singapore

House Blessing with Father Angel [2012]


Related Articles

One Comment

 1. Fr Angel Luciano
  F- Father ka Ng lahat, OFW Sa Singapore
  Ikaw Ang lapitan, hingian Ng tulong.
  Mga payong ispirituwal, Sa puso’Y binabaon
  Mga suliranin Sa buhay, napapawing alon.

  R-renewal Sa bansa, Sa pamilya at Sa kapwa.
  Pagbabagong hanap, Sa sarili nagmumula.
  Iyan Ang iyong payo, Sa sermon tuwing misa
  Iyan Si Fr Angel, makatao at makabansa.

  A-alinlangan Sa buhay, tunay ngang malalim
  Problemang kinakaharap, Sa puso ay taimtim.
  Sa mga payo at advices, mga dasal at panalangin,
  Ito’y gumagaan, Sa gawad Mong blessing.

  N-never mind, you’re leaving us here, 
  In our heart, you’re always be near.
  Someday, somehow, if God is willing,
  For sure I know, we will meet again.

  G- God is so good, for giving us you.
  To bless our children, HDB or condo.
  Our wedding celebration, officiated by you. 
  Being our father in faith, our faith renewed.

  E-energy exhausted ka man, di MO alintana.
  Paglilingkod Sa Kababayan, ito Ang iyong inuuna
  Ang buwanang pagmimisa, dito Sa aming parokya.
  Kada Unang sabado Ng buwan, nagtitipon, nagsasaya. 

  L-living rosary, kada Taon, iyong pinangungunahan
  Pagmamahal Kay Inang Maria, Sa puso mo’y nananahan.
  Simbang gabing pagmimisa, taon taong pagnonobena.
  Gawaing sinimulan mo, Kami naman Ang gagawa. 

  L- lapitan ka Ng bawat Isa, nangangailangan Ng ispirituwal. 
  Bendisyun Mong iginaqawad, Sa binyagan at kumpisal.
  Suliraning mabibigat, Sa sulat sa yo’y pinahahayag,
  Mga payong ibinibigay, kalooban ay napapanatag.

  U-Unlimited power Ang siyang katulad mo. 
  Kapag Ang Pag-uusapan, pagtulong Sa Pilipino
  Kapag ikaw Ang tumawag, people power Ang katulad nito
  Kaya’ t Ang iyong Pag-uwi, masakit NA totoo. 

  C-cheers ka Lang Padre, Kahit tayo’y magkakalayo.
  Kahintulad mo’y Sa Panginoon, nilisan Ang kanyang disipulo.
  Pag-akyat Nya langit, pagbaba naman Ng Espiritu.
  Pag-uwi mo Sa Pinas, mayroon naman martial law (hahahahaha)

  I- inspirasyon ka Ng nakakarami, that one we can’t deny. 
  Pagtulong mo Sa mga kababayan, tinuturing NA magulang. 
  Siguradong Sa Pag-uwi MO, Sa puso nami’y mananahan
  Isang Angel NA Pari, Fr Angel Ang pangalan.

  A-Ang aming mga Anak, aming bahay at Sa Mga kasalan.
  Ikaw Padre Ang tinatawag, bendisyon mo Ang ginagawad.
  Maging Ang aming mga mahal Sa buhay, Yumao na’t sumawimpalad 
  Dasal mo Kay Bathala, lungkot namin napapanatag. 

  N- naririto ka ngayon dito Sa aming piling
  Pagsasalo-Salo natin Sa mumunting piging.
  Bilang pasasalamat namin Sa lahat Ng iyong Gawain
  Mga dasal at bendisyon, taimtim na dalangin

  O- oras NA nalalabi, Ang Pag-ikot Ng mundo
  Mga Araw NA nagdaan, Di NA natin mababago
  Kaya’t itong acronym, buhay mo’y itinula Ko
  Ikaw Ang aming pari, Fr Angel Luciano…
  Po Un kabuuan Ng Tula. Taos Sa puso Ko Ang paglikha Ng Tulang iyan dahil NA rin Sa biyaya Ng Maykapal at Sa mga inspirasyong dulot MO. 

  F- Father ka Ng lahat, OFW Sa Singapore
  Ikaw Ang lapitan, hingian Ng tulong.
  Mga payong ispirituwal, Sa puso’Y binabaon
  Mga suliranin Sa buhay, napapawing alon.

  R-renewal Sa bansa, Sa pamilya at Sa kapwa.
  Pagbabagong hanap, Sa sarili nagmumula.
  Iyan Ang iyong payo, Sa sermon tuwing misa
  Iyan Si Fr Angel, makatao at makabansa.

  A-alinlangan Sa buhay, tunay ngang malalim
  Problemang kinakaharap, Sa puso ay taimtim.
  Sa mga payo at advices, mga dasal at panalangin,
  Ito’y gumagaan, Sa gawad Mong blessing.

  N-never mind, you’re leaving us here, 
  In our heart, you’re always be near.
  Someday, somehow, if God is willing,
  For sure I know, we will meet again.

  G- God is so good, for giving us you.
  To bless our children, HDB or condo.
  Our wedding celebration, officiated by you. 
  Being our father in faith, our faith renewed.

  E-energy exhausted ka man, di MO alintana.
  Paglilingkod Sa Kababayan, ito Ang iyong inuuna
  Ang buwanang pagmimisa, dito Sa aming parokya.
  Kada Unang sabado Ng buwan, nagtitipon, nagsasaya. 

  L-living rosary, kada Taon, iyong pinangungunahan
  Pagmamahal Kay Inang Maria, Sa puso mo’y nananahan.
  Simbang gabing pagmimisa, taon taong pagnonobena.
  Gawaing sinimulan mo, Kami naman Ang gagawa. 

  L- lapitan ka Ng bawat Isa, nangangailangan Ng ispirituwal. 
  Bendisyun Mong iginaqawad, Sa binyagan at kumpisal.
  Suliraning mabibigat, Sa sulat sa yo’y pinahahayag,
  Mga payong ibinibigay, kalooban ay napapanatag.

  U-Unlimited power Ang siyang katulad mo. 
  Kapag Ang Pag-uusapan, pagtulong Sa Pilipino
  Kapag ikaw Ang tumawag, people power Ang katulad nito
  Kaya’ t Ang iyong Pag-uwi, masakit NA totoo. 

  C-cheers ka Lang Padre, Kahit tayo’y magkakalayo.
  Kahintulad mo’y Sa Panginoon, nilisan Ang kanyang disipulo.
  Pag-akyat Nya langit, pagbaba naman Ng Espiritu.
  Pag-uwi mo Sa Pinas, mayroon naman martial law (hahahahaha)

  I- inspirasyon ka Ng nakakarami, that one we can’t deny. 
  Pagtulong mo Sa mga kababayan, tinuturing NA magulang. 
  Siguradong Sa Pag-uwi MO, Sa puso nami’y mananahan
  Isang Angel NA Pari, Fr Angel Ang pangalan.

  A-Ang aming mga Anak, aming bahay at Sa Mga kasalan.
  Ikaw Padre Ang tinatawag, bendisyon mo Ang ginagawad.
  Maging Ang aming mga mahal Sa buhay, Yumao na’t sumawimpalad 
  Dasal mo Kay Bathala, lungkot namin napapanatag. 

  N- naririto ka ngayon dito Sa aming piling
  Pagsasalo-Salo natin Sa mumunting piging.
  Bilang pasasalamat namin Sa lahat Ng iyong Gawain
  Mga dasal at bendisyon, taimtim na dalangin

  O- oras NA nalalabi, Ang Pag-ikot Ng mundo
  Mga Araw NA nagdaan, Di NA natin mababago
  Kaya’t itong acronym, buhay mo’y itinula Ko
  Ikaw Ang aming pari, Fr Angel Luciano…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close